Интернет за офиса


Основни характеристики:

• Обичайна наличност от 99.6%, без разделяне на международния и националния трафик
• Симетричен канал за достъп в съотношение 1:1 – download/upload
• Без ограничение на използваните приложения
• Гарантирана скорост и в двете посоки – download/upload
• Денонощна поддръжка, 7 дни в седмицата
• Системи за активно наблюдение и контрол на качеството на услугата
• Статични IP адреси


Бизнес интернет услугите на Sky Fiber са специално проектирани и са идеалното решение, както за малки и средно големи компании, така и за големи корпоративни клиенти.


С интернет услугите за бизнеса имате гарантирана скорост и качествена връзка към българското международното интернет пространство. Услугата се предоставя по оптичен кабел и включва възможност за предоставяне на публични статични IP адреси.